Privacy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons uiterst belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften (Duitse wet op gegevensbescherming (DSGVO), van de telecommunicatiewet (TKG) 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de verwerking van gegevens op onze website. 

Contact met ons

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, zullen de gegevens die u ons verstrekt worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming. 

Gegevensopslag

Wij wijzen u erop dat de exploitant van de webshop ter vereenvoudiging van het inkoopproces en voor de verdere contractverwerking de IP-gegevens van de abonnee in het kader van cookies opslaat, evenals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardnummer evenals andere door de factuurontvanger verstrekte gegevens.

Bovendien worden persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, enz.) van de afnemer van de dienst opgeslagen met het oog op de contractverwerking. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract niet met u afsluiten. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, met uitzondering van de overdracht van creditcardgegevens aan de verwerkende bankinstellingen/aanbieders van betalingsdiensten ten behoeve van de incasso van de koopprijs en aan onze belastingadviseur ten behoeve van de nakoming van onze fiscale verplichtingen en aan dataserviceproviders die de werking van onze database, ons IT- en nieuwsbriefsysteem waarborgen. Wij hebben met hen een contract gesloten voor orderafhandeling conform art. 28 DSGVO.

Na het afbreken van het winkelproces worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Bij het sluiten van een overeenkomst worden alle gegevens uit de contractuele relatie opgeslagen tot het verstrijken van de bewaartermijn (7 jaar).  

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van de wettelijke bepalingen van § 96, lid 3, TKG en artikel 6, lid 1, onder a (toestemming) en/of b (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van het DSGVO.  

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies of opslag. Dit is informatie die met behulp van de browser op uw apparaat wordt opgeslagen. Ze doen geen schade.

Wij gebruiken deze gegevens om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt.

Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over de instelling van cookies en dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Social Media

Er zijn plug-ins voor social media zoals Facebook, Twitter, Instagram, YouTube geïntegreerd op onze website. Gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven. Wij hebben geen invloed op cookies van Facebook, Twitter etc. en hebben er ook geen toegang toe.

Nieuwsbrief 

Als u bij ons boekt, iets koopt, ons een vraag stelt of informatie of brochures aanvraagt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S 1, letter b, f. Op onze website kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. In de nieuwsbrieven informeren wij u over nieuwigheden met betrekking tot ons product/onze diensten, actueel nieuws en wetenswaardigheden en wij stemmen deze informatie zoveel mogelijk af op uw interesses en vakantiewensen, voor zover deze ons bekend zijn. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief verzamelen wij de gegevens die u in invoert en wij slaan deze op (bijvoorbeeld achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres) en vullen deze aan met interesses die ons bekend zijn op basis van de door u verstrekte vakantiewensen. Wij gebruiken uw gegevens voor direct marketing conform artikel 21 DSGVO en artikel 6, lid 1, letter f DSGV om u gerichte informatie over onze diensten te verstrekken. Wij delen uw gegevens niet met derden. U kunt zich alleen aanmelden voor de nieuwsbrief door daar toestemming voor te geven. Voor de aanmelding gebruiken wij de double-opt-in-procedure.

U kunt zich op elk gewenst moment met de afmeldfunctie heel eenvoudig afmelden voor de toezending van direct-marketingmail en de nieuwsbrief. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor het toezenden van direct-marketingacties en nieuwsbrieven.

Tevens gebruiken wij de geboortedatum van uw kind voor het versturen van direct marketing-e-mails die betrekking hebben op boekingen. Wij sturen de e-mail altijd via het e-mailadres van de ouders dat tijdens de boeking is opgegeven. U kunt te allen tijde, met effect voor de toekomst, bezwaar maken tegen dit gebruik.

Voor het samenstellen van de nieuwsbrief gebruiken wij de dienst 'NumBirds' van Sports and Tourism Digital Services GmbH, Brixnerstraße 3/3, 6020 Innsbruck. Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, hebben we met dat bedrijf een overeenkomst gesloten voor het verwerken van bestellingen.

Webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De aldus gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw rechten

In principe heeft u recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid, herroeping en bezwaar van gegevens. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw aanspraken op gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8.1080 Wenen, dsb(at)dsb.gv.at ).

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens:

Skischule Bramberg
Senningerfeld 2
5733 Bramberg
E-mail: info(at)skischule-bramberg.at
Telefoon: +436566/20444